İş Güvenliği ve İş Sağlığı Hizmetlerimiz :

•    İşyeri Hekimi hizmetleri
•    İş güvenliği uzmanı hizmetleri
•    Diğer sağlık personeli hizmetleri
•    İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
•    Sağlık raporları hazırlamak
•    Çalışanların periyodik sağlık muayenelerini takip etmek ve yapmak
•    İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
•    İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
•    Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
•    Eğitim Planı hazırlamak
•    İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
•    Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
•    Risk Değerlendirmesi yapmak
•    Acil Durum Planı hazırlamak
•    Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
•    Çalışma talimatları hazırlamak
•    Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
•    Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
•    Elektrik tesisatı ölçümleri hakkında bilgi vermek ve tavsiyelerde bulunmak
•    Topraklama tesisatının periyodik kontrolleri hakkında bilgi vermek ve tavsiyelerde bulunmak
•    Paratonerin periyodik kontrolleri hakkında bilgi vermek ve tavsiyelerde bulunmak
•    İş makinelerinin periyodik kontrolleri hakkında bilgi vermek ve tavsiyelerde bulunmak
•    Kaldırma makinelerinin periyodik kontrolleri hakkında bilgi vermek ve tavsiyelerde bulunmak
•    Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrolleri hakkında bilgi vermek ve tavsiyelerde bulunma

400+

Firmaya sürekli olarak hizmet veriyoruz.

2400+

Firmaya İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdik.

300

Firmaya risk analizi yaptık.

40

Kişilik ekibimizle profesyonel bir hizmet veriyoruz.