İş Güvenliği ve İş Sağlığı Hizmetlerimiz :

 • İşyeri Hekimi hizmetleri
 • İş güvenliği uzmanı hizmetleri
 • Diğer sağlık personeli hizmetleri
 • İş güvenliği ile ilgili eğitimleri vermek
 • Sağlık raporları hazırlamak
 • Çalışanların periyodik sağlık muayenelerini takip etmek ve yapmak
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek
 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu çalışmalarına katılmak
 • Yıllık Çalışma Planı hazırlamak
 • Eğitim Planı hazırlamak
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak
 • Risk Değerlendirmesi yapmak
 • Acil Durum Planı hazırlamak
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak
 • Çalışma talimatları hazırlamak
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak
 • Kişisel koruyucu donanım seçimi konusunda işverene tavsiyede bulunmak
 • Elektrik tesisatı ölçümleri hakkında bilgi vermek ve tavsiyelerde bulunmak
 • Topraklama tesisatının periyodik kontrolleri hakkında bilgi vermek ve tavsiyelerde bulunmak
 • Paratonerin periyodik kontrolleri hakkında bilgi vermek ve tavsiyelerde bulunmak
 • İş makinelerinin periyodik kontrolleri hakkında bilgi vermek ve tavsiyelerde bulunmak
 • Kaldırma makinelerinin periyodik kontrolleri hakkında bilgi vermek ve tavsiyelerde bulunmak
 • Basınçlı kaplar ve kazanların periyodik kontrolleri hakkında bilgi vermek ve tavsiyelerde bulunma

400+

Firmaya sürekli olarak hizmet veriyoruz.

2400+

Firmaya İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdik.

300

Firmaya risk analizi yaptık.

40

Kişilik ekibimizle profesyonel bir hizmet veriyoruz.