Asbest Tespiti ve Analizi

Bina veya tesislerinizde Asbest İçerikli Malzeme (ACMs) bulunup bulunmadığı, varsa hangi Asbest türleri olduğu, ortamdaki lif sınır değerinin aşılıp aşılmadığı belirlenerek ve “Asbest Yönetim Planı” oluşturulur. Numune analizlerini işbirliği  Laboratuvar Akreditasyonu’na sahip  çözüm ortağımız ile gerçekleştirilir.

Asbest Ortam Ölçümleri ile ASBEST FREE ve ASBEST SAFE Sertifikaları

Asbest, lifsi yapıda ve askıda kalan özelliktedir. 28539 sayılı Resmi Gazete’deki “Asbestle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkındaki Yönetmeliğin” Sınır Değeri tanımlayan 11. Maddesi uyarınca 0,1 lif/cm3’ün altında olması gerekir. Bu ölçümler yüksek kapasitedeki ekipmanlarımızla sınır değerin aşılıp aşılmadığı test edilir ve laboratuvar analiz sonuçları doğrultusunda ASBEST TEMİZ (Asbest Free) ya da ASBEST GÜVENLİ (Asbest Safe) sertifikaları düzenlenir.

Asbest Söküm ve Bertaraf Süreçlerinin Yürütülmesi

Asbest Yönetim Planına bağlı olarak Asbest Söküm ve Temizlik çalışmalarının yasal mevzuatlar çerçevesinde yürütülür.

Söküm ve temizlik çalışmalarının gözetimine ilişkin özel ekipman ve makine parkurumuz sürekli test ve kalibrasyonlara tabi tuttuğumuz cihazlardan oluşmaktadır.

Asbest İçerikli Malzemelerin bertarafı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından bu türdeki atıkları bertaraf etmek üzere yetkilendirilmiş kuruluşlarda gerçekleştirilir.

Denetim ve Danışmanlık

Asbest söküm ve temizlik işleri ile bertaraf süreçleri sertifikalı uzmanlarımız tarafından denetlenir. Bu bağlamda yapılan denetimler şunlardır;

  • İş planı ve kullanılacak cihazların uygunluk denetimi,
  • Görev yapacak personelin uygunluk denetimi,
  • Söküm ve bertarafa hazırlık sürecinin denetimi,
  • Ölçüm sonuçlarının ve söküm işlerinin raporlanması ile denetimi.

 

400+

Firmaya sürekli olarak hizmet veriyoruz.

2400+

Firmaya İş sağlığı ve güvenliği eğitimi verdik.

300

Firmaya risk analizi yaptık.

40

Kişilik ekibimizle profesyonel bir hizmet veriyoruz.